Kallelse till vårårsmöte 24/3

Kallelse till vårårsmöte 24 mars 2024
 
Härmed kallas du till vårårsmöte i Stjernfors Golfklubb.
 
Datum:     Söndagen den 24 mars
Tid:             Kl. 15:00
Plats:         Församlingshemmet Kopparberg
 
Ev. motioner tillsänds styrelsen senast 10 mars via e-post info@stjernforsgk.com
 
Aktuella möteshandlingar finns tillgängliga from 17 mars.
Handlingarna presenteras på hemsidan, samt kan tillsändas medlemmar via e-post alt. post. Ta kontakt med golfklubben på info@stjernforsgk.com om du önskar handlingarna.

Väl mött! 
Styrelsen 
Stjernfors GK

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter