Actiway har blivit Epassi
Har din arbetsgivare valt att administrera företagets friskvårdspeng via Epassi kan du nu nyttja det hos Stjernfors Golfklubb! 

En del av årsavgiften är medlemsavgift, 350 kr och resterande del är spelavgift. 
Mer information gällande själva friskvården finns på www.skv.se samt www.golf.se