Avgifter 2024
 

Kategori Medlemsavgift Spelavgift Totalt
Seniorer 350 3650 4000
Senior * reducerad med arbetsåtagande 350 2651 3001
Juniorer 0-12 år 350 0 350
Juniorer 13-18 år 350 650 1000
Juniorer 19-21 och studerande 350 1150 1500
Greenfee medlem inkl. 4 greenfeebiljetter 350 1350 1700
Annan klubb tillhörande SGF 350 1900 2250
Återvändande medlem  350 1650 2000
Familj med barn under 19 år 8000
Stödmedlem 500 500
Årsavgiften består av medlemsavgiften och spelavgift. Medlemsavgiften är 350 kr av årsavgiften och resterande del är spelavgift. 
Vid inbetalning av årsavgiften måste GolfID noteras på inbetalningen! 
* Senior reducerad – arbetsåtagande: Kräver att medlemmen arbetar 25 timmar under säsongen i antingen ”bangruppen” alt. ”kansligruppen” för att erhålla den lägre avgiften. (Rabatten beskattas som inkomst/lön av tjänst). Bangruppen – tjänstgöring på banan i form av bl.a. klippning, röjning, rensa ogräs, m.m. under ledning av ansvarig personal/gruppansvarig.
Kansligruppen – tjänstgöring i reception/kansli, golfvärd, grönt kort administration m.m. under ledning av gruppansvarig/styrelsen.  


Friskvård: Om du önskar en faktura/kvitto på spelavgiften för att lämna till arbetsgivare gällande friskvårdsersättning så är du välkommen att kontakta golfklubben. 

Erbjudande till dig som är återvändande medlem! 
50% rabatt på ordinarie årsavgift. 
Senior 2000 kr Kravet är att du inte vart medlem i klubben under åren 2021-2023. 

 

greenfee & Pay and play avgift

Alla dagar Senior Junior 
9 hål 300 kr 150 kr
18 hål 400 kr 200 kr

Juniorer som innehar ett fullvärdig medlemskap i någon av länets klubbar spelar gratis alla vardagar på Stjernfors GK. 
 

Greenfee samarbete 2024 
Stjernfors GK har greenfeeöverenskommelser med följande klubbar. 
Som fullvärdig medlem i Stjernfors Golfklubb betalar du nedanstående avgift när du besöker.

Kumla GK - Vardagar måndag till fredag 
Fullvärdiga medlemmar i Kumla GK betalar 250 kr när de besöker Stjernfors GK och som fullvärdig medlem i Stjernfors GK betalar du 300 kr när du besöker Kumla GK. 

Karlskoga GK - Halv ordinarie greenfee för aktiva medlemmar helgfri mån-fredag. 

Linde GK - Fullvärdiga medlemmar i Linde betalar 200 kr måndag-fredag och söndag efter kl. 14:00. Fullvärdiga medlemmar i Stjernfors GK betalar 250 kr på Linde måndag-fredag och söndag efter kl. 14:00

Saxå GK - halv greenfee alla dagar.

Nora GK- 25% rabatt för fullvärdiga medlemmar alla dagar. 
 

Stjernfors Golfklubb

BankGiro: 138-1243

Org.nr: 802512-3947
Swish: 123 160 27 88

Ordinarie Greenfee/
Pay and play avgift 2024
Senior Junior
9 hål 300 kr 150 kr
18 hål 400 kr 200 kr

Juniorer som är fullvärdiga medlemmar i någon av Örebro läns golfklubbar spelar gratis alla vardagar hos oss.