Personal under säsongen 2023
Banpersonal Peter Arvidsson och Roger Sjöström


Ideell arbetskraft "Bangruppen" 
Arne Eklund 
Hans Palmér
Sören Karlsson
Janeric Björkman
Erik Bergsten
Olle Jansson