Lokala regler 2024

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2024 FÖR STJERNFORS GOLFKLUBB
 
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, WHS Handicapregler och Amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:
 
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid golfklubben och på hemsidan.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.
 
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (Förlust av hål i matchspel eller Två slags plikt i slagspel).
 
1. Out of bounds (Regel 18)
1. 1. Out of bounds defineras av vita pinnar eller linjer.
 
2. Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 7 och 16 som bara är definierat på en sida är oändligt.
 
3. Onormala banförhållanden (Regel 16)
a) Mark under arbete (Lättnad utan plikt)
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Dräneringsträngar på spelfältet.
6. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt
Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.
7. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
 
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Avståndsmarkeringar; Pinnar eller motsvarande som markerar avstånd till green
2. Elstängsel; Om en spelares boll ligger på banan och elstängsel har hindrande inverkande på spelarens stans eller avsedda sving, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt förfarandet i Regel 16.1
3. Unga träd markerade med stödpinne
 
c) Oflyttbart tillverkat föremål nära greener:
Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:
Boll på den finklippta delen av spelfältet: Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål på den finklippta delen av spelfältet är:
På spellinjen och är:
Inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.
Undantag - Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.
 
4. Djur som inte definieras som lösa naturföremål nära boll:
Ett djur som inte definieras som ett löst naturföremål får flyttas. Om bollen rubbas utgår ingen plikt och bollen måste återplaceras.
 
5. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikten slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
 
6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre korta signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta signaler (upprepade gånger).
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
 
7. Scorekortsansvar i slagspel
1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.
 
 
 
 
 
TÄVLINGSVILLKOR
Tävlingsvillkor gällande deltagande, tävlingsformat som inte anges nedan samt eventuellt övriga tävlingsvillkor anges i specifika tävlingsvillkor för erspektive tävling. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat angetts för en enskild tävling.
 
7. Anmälan, avanmälan, återbud
Anmälan till tävling måste göras senast de klockslag som anges i tävlingsanmälan till tävlingen. Anmälan görs i Min Golf. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Återbud efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8.3.6.
 
8. Handicapklasser
Startfältet delas in i max två (oftast en) handicapklasser med lika många deltagare (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen.
 
9. Tee
Varje deltagare får själv välja vilken banvärderad tee hon/han vill spela från, om inte annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.
 
10. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
I slagspeltävlingar med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning. I slagspeltävlingar utan handicap görs särskiljning för seger i första hand genom särspel hål för hål och i andra hand enligt den matematiska metoden.
 
11. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i tävlingsvillkoren för tävlingen ska scorekortet lämnas till tävlingsledare/tävlingskansli. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet.
 
12. Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare om inte annat avtalats med tävlingsledare.
 
13. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.
 
 Beslutade av Stjernfors GK:s styrelse 2024