GOLFVÄNNER! 

Välkommen till Stjernfors Golfklubb. Den trevliga 9 håls banan i det vackra Bergslagen. Här erbjuder vi hög tillgänglighet till banan, du behöver i stort sätt aldrig boka tid. 

Önskar Du bli medlem i Stjernfors Golfklubb? Tveka inte att ta kontakt med oss. Avgifterna finner ni under klubben/avgifter.  

Vill du ha en faktura/inbetalningskort? Nyttja friskvårdsbidrag? Vänligen kontakta oss på mailen


Tack på förhand & varmt välkomna till oss /Styrelsen
Stjernfors Golfklubb

 

Gräsroten

Stjernfors ansluten till Gräsroten
Stötta din favoritförening - Stjernfors Golfklubb
Genom Gräsroten fördelar Svenska Spel-koncernen i år 42 miljoner kronor till ungdomsidrotten och föreningslivet i Sverige.
Det fina är att du kan vara med och bestämma vilka föreningar som ska få del av pengarna.
Det kostar ingenting att vara med.
Du som valt förening/-ar i Gräsroten får automatiskt en avisering via e-post när årets fördelning är färdig.

Stöd Stjernfors Golfklubb 
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/178773-stjernfors-nya-golfklubb 

Nyheter

2022 > 02

Hej medlemmar,
 
Vid höstårsmötet beslutade vi om årsavgifterna för 2022 och dessa är vi i full färd med att ställa ut till er. Planen är att sända ut fakturorna senast 28 februari med sista betalningsdatum 31 mars. 
 
Höstårsmötet fattade även beslut om en reducerad avgift för er som kan och vill tjänstgöra ideellt i "Kansli - och/eller Bangruppen". Önskar du den reducerade avgiften vill vi att du sänder ett mail till info@stjernforsgk.com och meddelar detta. Vi kommer då att reducera din avgift enl. det som beslutades på höstårsmötet. (2501 kr istället för 3500 kr). För att erhålla den reducerade avgiften behöver du tjänstgöra 25 timmar under säsongen. 
Cecilia Ekmark är ansvarig för kansligruppen, där även tävlingskommittéen ingår from säsongen 2022 och Daniel Johansson ansvarar för bangruppen. 
 
Vårårsmöte - söndagen den 27 mars kallar vi er medlemmar till vårårsmöte i Tingshuset kl. 14:00. Ev. motioner tillsändes styrelsen senast 9 mars via e-post till info@stjernforsgk.com.
Aktuella möteshandlingar kommer finnas tillgängliga from 13 mars via hemsidan. Dessa kan självklart även tillsändas er medlemmar, ta då en kontakt med oss. 
 
Styrelsen Stjernfors GK 

Läs hela inlägget »

Hej, 
Faktureringen av årets medlemsavgifter kommer ske under februari månad. Samtliga har i dagsläget ett aktivt medlemskap tom 2022-02-28.

Om ni önskar byta medlemsform, uppdatera era adress - e-postadresser alt önskar utträde ur klubben, vänligen meddela oss på info@stjernforsgk.com

Golfklubben drivs av ideella krafter och därav kan det förekomma lite längre svarstider på mail. 

Men tveka inte att höra av er vid ev. frågor. 
Hälsningar Styrelsen Stjernfors GK
 

Läs hela inlägget »

Junioruppträningar bedrivs under säsongen. Se fb-grupp Stjernfors GK Juniorer.

Vill du sponsra och stödja klubben under säsongen 2024? Se våra partneravtal nedan. 
 

Välkommen till Bergslagen.