GOLFVÄNNER! 

Välkommen till Stjernfors Golfklubb. Den trevliga 9 håls banan i det vackra Bergslagen. Här erbjuder vi hög tillgänglighet till banan, du behöver i stort sätt aldrig boka tid. 

Önskar Du bli medlem i Stjernfors Golfklubb? Tveka inte att ta kontakt med oss. Avgifterna finner ni under klubben/avgifter.  

Vill du ha en faktura/inbetalningskort? Nyttja friskvårdsbidrag? Vänligen kontakta oss på mailen


Tack på förhand & varmt välkomna till oss /Styrelsen
Stjernfors Golfklubb

 

Gräsroten

Stjernfors ansluten till Gräsroten
Stötta din favoritförening - Stjernfors Golfklubb
Genom Gräsroten fördelar Svenska Spel-koncernen i år 42 miljoner kronor till ungdomsidrotten och föreningslivet i Sverige.
Det fina är att du kan vara med och bestämma vilka föreningar som ska få del av pengarna.
Det kostar ingenting att vara med.
Du som valt förening/-ar i Gräsroten får automatiskt en avisering via e-post när årets fördelning är färdig.

Stöd Stjernfors Golfklubb 
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/178773-stjernfors-nya-golfklubb 

Nyheter

2023 > 11

Kortfattad information från gårdagens höstårsmöte i Stjernfors Golfklubb

Det var ett välbesökt höstårsmöte under lördagen i Kopparbergs Tingshus. 
Höstårsmötet beslutade enligt styrelsens förslag till årsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Uppdaterade årsavgifter finns på hemsidan.  

Val till ny styrelse blev enl. följande 

Ordförande - Omval Oa Holfve 
Ledamöter - Nyval på Tomas Jonasson, Emma Pettersson, Andreas Rosenborg och Ludwig Andersson, samt suppleanter Caroline Elvenäs och Jim Johansson. Kvarstår i Styrelsen gör David Freeland och Jörgen Dahlström. Gertrud Axelsson och Daniel Johansson kommer adjungeras till styrelsenmöten utifrån deras överlämning och kompetens i olika sakfrågor. 

Extra roligt med många nya ansikten till styrelsen! Dessa kommer presentera sig lite närmre inom kort. 

Vi riktar ett Stort tack till de som avgått i styrelsen för deras arbete och engagemang i klubben - Daniel Johansson, Gertrud Axelsson, Cecilia Ekmark, Jörgen Hart och Joakim Anagrius. TACK! 

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen enl. nedan. 
Ordförande - Oa Holfve 
Vice Ordförande - Ludwig Andersson 
Kassör - Tomas Jonasson
Sekreterare - Emma Pettersson 
Ledamot och GIT ansvarig - Andreas Rosenborg 
Ledamot och Junioransvarig - Jörgen Dahlström
Ledamot - David Freeland 
Suppelant, GIT och HCP ansvarig - Caroline Elvenäs 
Suppleant - Jim Johansson

Adjungerande - Daniel Johansson, Gertrud Axelsson och Mats Olsson 

Övergripande diskussion på mötet kring året som gått och kommande verksamhetsår. 

Information kring kommande medlemsfakturering kommer längre fram. Styrelsen har ett arbetsmöte onsdagen den 6 december och GIT (Golfens IT system ska uppdateras 28/11). 

Nu kör vi vidare mot en fantastisk säsong 2024. 

Styrelsen gm Caroline Elvenäs
 

Läs hela inlägget »

Junioruppträningar bedrivs under säsongen. Se fb-grupp Stjernfors GK Juniorer.

Vill du sponsra och stödja klubben under säsongen 2024? Se våra partneravtal nedan. 
 

Välkommen till Bergslagen.