Banstatus 17/8

Vi har tvingats ta 8:ans green ur spel, där spelar vi provisorisk green. Banan är alltså öppen och spelbar, men av förklarliga skäl blöt. Kör gärna med en klubblängds lägesförbättring på finklippta delen.

Tyvärr har vi av ovanstående anledning tvingats ställa in söndagens KM. 
Vi återkommer med nytt datum. 

Tävlingsledning/styrelse

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter