styrelsen

Styrelsen 2023-2024
Oa HolfveOrdförande
Ludwig AnderssonVice ordförande - ansvarig för bangruppen
Gertrud AxelssonKassör
Emma PetterssonSekreterare
Andreas RosenborgLedamot 
David FreelandLedamot
Tomas JonassonLedamot 
Caroline ElvenäsSuppleant 
Mats OlssonSuppelant
Adjungerande
Daniel JohanssonBanan