Håll kontakten med oss via sociala medier

Facebook - Följ och diskutera

Det finns även en privat grupp under namnet Stjernfors Golfklubb som du som medlem kan ansluta dig till.

Juniorerna har en öppen/offentlig grupp vid Stjernfors GKjuniorer. 

Vi finns även på Instagram, sök på stjernforsgolfklubb