Höstårsmöte 25/11

Lördagen den 25 november kallar vi samtliga medlemmar till höstårsmöte i Tingshuset (Kopparberg) kl. 15:00

Kallelse med förslag till föredragningslista presenteras inom någon dag. 
Ev. motioner skall vara styrelsen till handa senast 9 november, mail info@stjernforsgk.com Handlingarna finns klara from 12 november. Länk.

Kallelse och föredragningslista finns på följande länk

Väl mött! 

Styrelsen Stjernfors GK

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter