Info från lördagens medlemsmöte

Sammanfattning av lördagens medlemsmöte.

Vad har vi gjort: Förhoppningsvis har vi vänt ett minusresultat de senaste två åren till ett positivt resultat detta år. Vi har koncentrerat oss på att hålla banan i gott skick så att det gått att spela på den. Det har flera av våra närliggande banor tyvärr inte klarat pga allt regnande.
Rent ekonomiskt tappar vi fortfarande medlemsintäkter, men det har kompenserats av mycket ökade greenfeeintäkter, vilket gör att ekonomin ser bra ut. Vi har dock behov av investeringar i både maskinparken och banan.
Hur är läget just nu:
Vi har beslutat att driva banan vidare, då ekonomin glädjande nog vänt. Vi håller på och förhandlar med vår hyresvärd Ulf Anagrius om ett nytt 5-årigt avtal. Det är ännu inte klart. Vi håller på och förhandlar med kommunen om att få bidrag från dem. Samt att vi förhandlar med Ulrika gällande en fortsättning med restaurangen. Vad som fattas är delar av styrelsen, vi är fyra som avgår vid höstårsmötet och behöver ersättas. Det gäller ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Ingen styrelse, ingen klubb och bana!
Vi behöver alla ställa upp om vi vill ha en bana kvar.
Ni som kan tänka er att engagera er får gärna höra av er till någon i styrelsen. Det är vår förhoppning att vi löser detta så att vi kan fortsätta ha tillgång till vår fina bana.

/Styrelsen Stjernfors GK

PS. efter mötet flaggade redan några för att de är intresserade av styrelse och arbete med och på banan, vilket glädjande har noterats :) Tillsammans fixar vi det här!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter