Årsavgiften för 2023

P.g.a. uppdatering av golfens IT-system GIT och överflytt av moduler från gamla till nya GIT har vi inte fakturerat avgifterna för 2023 ännu.
Men det kommer här under februari månad som planen ser ut just nu.

Skulle ni ändå betala in er avgift för 2023 är det mycket viktigt att ni noterar ert golfid på inbetalningen. Annars har vi svårt att se vilka som betalt osv. 

Årets avgifter hittar ni under Klubben/Avgifter

Vi tackar på förhand för ert tålamod i ärendet. 

/Styrelsen gm Caroline och Gertrud 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter