Kallelse till höstårsmöte 27/11

Härmed kallas medlemmarna till höstårsmöte 

Söndag 27 november kl. 14:00 Tingshuset Kopparberg

Kallelse med förslag till föredragningslista

Väl mött 
Styrelsen Stjernfors GK

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter