Kallelse till medlemsmöte 2/10

KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE
När: den 2 oktober
Var: Stjernfors Golfklubb
Tid: 15.00

Stjernfors Golfklubb i framtiden!

Vi bjuder in till ett medlemsmöte för att diskutera framtiden för Stjernfors Golfklubb. Vi vill gärna få ta del av era idéer, förslag och synpunkter. Det är ju vi medlemmar som bestämmer!
Efter mötet kommer vi att skicka ut en enkät. Det går bra att svara på frågorna anonymt om man vill det. Allt för att vi ska få så ärliga svar som möjligt!
Med tanke på att säsongen inte riktigt har gett det resultat vi behöver, är det bra om så många som möjligt kommer på mötet! Vi behöver ta nya tag för framtiden och då behöver vi göra en kraftsamling.
Nästa år har vi också ett femtioårsjubileum att se fram emot! Det är ju något att fira och det ska vi göra. Vi behöver därför sätta ihop en planeringsgrupp/arbetsgrupp. Vi hoppas att många vill vara
med och jobba för att få ett bra firande!
Välkomna på mötet den 2 oktober. Kom och säg din mening!
Hälsningar
Styrelsen för Stjernfors Golfklubb

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter