Vårårsmöte & årsavgiften

Hej medlemmar,
 
Vid höstårsmötet beslutade vi om årsavgifterna för 2022 och dessa är vi i full färd med att ställa ut till er. Planen är att sända ut fakturorna senast 28 februari med sista betalningsdatum 31 mars. 
 
Höstårsmötet fattade även beslut om en reducerad avgift för er som kan och vill tjänstgöra ideellt i "Kansli - och/eller Bangruppen". Önskar du den reducerade avgiften vill vi att du sänder ett mail till info@stjernforsgk.com och meddelar detta. Vi kommer då att reducera din avgift enl. det som beslutades på höstårsmötet. (2501 kr istället för 3500 kr). För att erhålla den reducerade avgiften behöver du tjänstgöra 25 timmar under säsongen. 
Cecilia Ekmark är ansvarig för kansligruppen, där även tävlingskommittéen ingår from säsongen 2022 och Daniel Johansson ansvarar för bangruppen. 
 
Vårårsmöte - söndagen den 27 mars kallar vi er medlemmar till vårårsmöte i Tingshuset kl. 14:00. Ev. motioner tillsändes styrelsen senast 9 mars via e-post till info@stjernforsgk.com.
Aktuella möteshandlingar kommer finnas tillgängliga from 13 mars via hemsidan. Dessa kan självklart även tillsändas er medlemmar, ta då en kontakt med oss. 
 
Styrelsen Stjernfors GK 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter