Kallelse till höstårsmöte 28/11 kl. 14:00

Söndagen den 28 november kallas medlemmarna till höstårsmöte.
Plats: Tingshuset Kopparberg
Tid: 28 november kl. 14:00

Kallelse inkl. förslag till föredragningslista kommer tillsändas medlemmarna  via GIT. Samt finns publicerad här nedan. 


Styrelsen 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter