Arrendator till golfcafé

Stjernfors Golfklubb söker arrendator till klubbens café.

Stjernfors Golfklubb är en ideell förening där vi under de senaste åren bedrivit serveringen i egen regi. Vi önskar nu att någon med ett brinnande intresse och engagemang tar över caféverksamheten vid golfklubben. För mer information vänligen kontakta vår ordförande Daniel Johansson 070-634 10 48.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter