Medlem
Det är lätt att bli medlem i Stjernfors golfklubb
Du behöver bara gå in under kontakter på hemsidan.
Skriva in på meddelande att du eller familjen vill bli medlemmar
Då kontakta vi er.
Det finns flera varianter på medlemskap.
Titta under Klubben avgifter hittar ni vad det kostar.