Medlem
Det är lätt att bli medlem i Stjernfors golfklubb
Just nu
SPECIALERBJUDANDE
från Stjernfors nya golfklubb
Du som blir medlem NU, spelar hela hösten och hela 2020
för ordinarie medlemsavgiften.
Kontakta oss på mailen; stjernforsnyagk@telia.com
Så ordnar vi så ni blir medlemmar nu.
Du behöver bara gå in under kontakter på hemsidan.
Skriva in på meddelande att du eller familjen vill bli medlemmar
Då kontakta vi er.
Det finns flera varianter på medlemskap.
Titta under Klubben avgifter hittar ni vad det kostar.