BANSTATUS Säsongen 2021

2021-05-13
Fredag den 14/5 eftermiddag öppnar vi sommar greener.

2021-04-28

Rangen öppen för träning.

2021-03-31 
Banan är öppen för spel på provisoriska greener. För er som inte är medlemmar gäller betalning 100 kr för 9 hål.
Tänk på att tillämpa lägesförbättring på hela spelfältet. 

Här ser ni vad som gäller när det kommer till hcp-grundande ronder vid "vår-vinterspel".  

När banan spelas med provisoriska greener eller andra tillfälliga anpassningar för vårvinterförhållanden. Då är det viktigt att spelarna vet om ronden är handicapgrundande eller ej. 

Detta gäller för att få registrera handicapronder:
Provisoriska greener. En bana med giltig banvärdering får ha max en provisorisk green per nio hål och banans totala längd får inte avvika mer än 50 meter per 9 hål från den värderade totallängden. Giltig banvärdering krävs för att få registrera handicaprond.

Extra stor vinterkopp. Det räcker med att en extra stor vinterkopp finns på ett hål för att omöjliggöra handicapronder.

En plastring överst inuti hålet. Detta strider mot definitionen för hål och även detta gör att man inte kan registrera handicapronder.

Lägesförbättring på hela spelfältet. Detta är en otillåten lokal regel eftersom den strider mot den grundläggande principen i Regel 1.1 att spela bollen som den ligger. Handicapronder tillåts ej.

Städdagar 2021
Våren närmar sig och så även golfsäsongen. Årets städdagar är inplanerade till lördagen den 10 och lördagen den 17 april kl. 10:00-14:00.  

Vi planerar för att genomföra två städdagar! Bangruppen tar fram uppgifter som delas ut till deltagande medlemmar. Vi delar upp oss utifrån närmaste familj/umgängeskrets och håller ordentligt avstånd! 

Ni tar med fördel med er egna redskap som krattor, spadar och liknande. 

Vi arrangerar inte någon gemensam fika/förtäring utifrån rådande pandemi. Men det hindrar er inte från att ta med fikakorgen till ert arbetsområde. 

Vi tar ansvar och följer FHM´s och SGF´s rekommendationer och riktlinjer! Vid minsta symptom eller om du varit i kontakt med någon som bekräftats positiv med Covid och även om du inte har symptom ber vi er att avstå städdagen.

Vi tar ansvar och följer de aktuella rekommendationer som finns! 

 

PDF-fil med ett bildspel från 2019-2020

Här nedanför ser ni en pdf-fil med lite bilder från främst 2019 gentemot 2020. Det är en otroligt skillnad. Vilket arbete som genomförts på golfklubben under säsongen. 

Bilder från banan september 2020

loading...

Bilder från banan 14 maj 2020

Bilder från banan 5 maj 2020