styrelsen

Styrelsen 2023
Oa HolfveOrdförande
Daniel JohanssonVice ordförande - ansvarig för bangruppen
Gertrud AxelssonKassör
Caroline ElvenäsSekreterare
Jörgen HartLedamot Jämnställdhetsansvarig
David FreelandLedamot
Jörgen DahlströmLedamot och Junioransvarig
Cecilia EkmarkSuppleant 
VakantSuppelant