styrelsen

Styrelsen  2022
Oa Holfve Ordförande
Daniel Johansson Vice ordförande - ansvarig för bangruppen
Gertrud Axelsson Kassör
Caroline Elvenäs Sekreterare
Junioransvarig och hcp-ansvarig 
Jörgen Hart Ledamot Jämnställdhetsansvarig
Joakim Anagrius Ledamot
Erik Bergsten Ledamot
Janeric Björkman Suppleant
Cecilia Ekmark Suppleant - ansvarig för Kansligruppen