Nyheter

Aktuellt

Gott Nytt år golfvänner!

Vi har nu en ny golfsäsong att se fram emot, mycket att ta tag i och det kommer hända mycket under 2020! 
Vi ser gärna att du betalar in medlemsavgiften för 2020 så snart som möjligt. 
Detta görs till bankgiro 138-1243, vänligen ange ditt golfid som referens. 

Vill du ha en faktura/inbetalningskort? Vänligen kontakta oss på mailen

Avgifterna för 2020 hittar ni på följande länk

Tack på förhand /Styrelsen Stjernfors Nya Golfklubb
_________________________________________
Golfare!
VARNING för att det nu uppsatta vildsvins stängslet är strömförande. Var försiktiga vi staketet.

Greenerna är nu stängda , men vintergreener är utsatta.
Klubbhus och serveringen är stängd.