Partneravtal

Tävlingssponsor 2000 kr 

 • Sponsorskylt vid klubbhusområdet (skylt bekostas av sponsorn) 
 • 5 st Greenfeebiljetter under 2023
 • Företagslänk på hemsidan
 • Inbjudan 2 personer till sponsorgolf  inkl startavg + lunch
 • Tackannons på Facebook

Hålsponsor 5000 kr 

 • Sponsorskylt vid det sponsrade hålet
 • Sponsorskylt vid klubbhusområdet (skyltarna bekostas av sponsorn) 
 • 10 st greenfeebiljetter under 2023
 • Företagslänk på hemsidan
 • Inbjudan 2 personer till sponsorgolf inkl startavg + lunch
 • Tackannons på Facebook
Ungdomssponsor 1000 kr
 • Sponsorskylt vid klubbhusområdet (skyltarna bekostas av sponsorn) 
 • 2 st Greenfeebiljetter under 2023
 • Företagslänk på hemsidan samt juniorernas "Laget-sida" 
 • Inbjudan 2 person till sponsorgolf inkl startavg + lunch
 • Tackannons på Facebook
 

50 års jubileum
Under 2023 firar Stjernfors Golfklubb 50 års jubileum. Vill du bidra lite extra till jubileumet genom att betala 500 kr extra inbjuds du att deltaga med en spelare vid kommande jubileumstävling. 

Vill du som företagare/medlem stötta Stjernfors och firandet med ett extra bidrag? 


Anläggningssponsor
 • Ta kontakt med golfklubben om du vill bli anläggningssponsor. 
 • Sponsring sker med likvida medel eller genom arbete, material, en kombination av båda eller genom annan riktad sponsring för klubbens utveckling och trivselhöjande aktiviteter.*Vid frågor om andra lösningar och andra sätt att sponsra, kontakta via sidan Bli Sponsor