Partneravtal

Tävlingssponsor 2000 kr 

 • Sponsorskylt vid klubbhusområdet (skylt bekostas av sponsorn) 
 • 5 st Greenfeebiljetter under 2023
 • Företagslänk på hemsidan
 • Inbjudan 2 personer till sponsorgolf  inkl startavg + lunch
 • Tackannons på Facebook

Hålsponsor 5000 kr 

 • Sponsorskylt vid det sponsrade hålet
 • Sponsorskylt vid klubbhusområdet (skyltarna bekostas av sponsorn) 
 • 10 st greenfeebiljetter under 2023
 • Företagslänk på hemsidan
 • Inbjudan 2 personer till sponsorgolf inkl startavg + lunch
 • Tackannons på Facebook
Ungdomssponsor 1000 kr
 • Sponsorskylt vid klubbhusområdet (skyltarna bekostas av sponsorn) 
 • 2 st Greenfeebiljetter under 2023
 • Företagslänk på hemsidan samt juniorernas "Laget-sida" 
 • Inbjudan 2 person till sponsorgolf inkl startavg + lunch
 • Tackannons på Facebook
 

50 års jubileum
Under 2023 firar Stjernfors Golfklubb 50 års jubileum. I skrivande stund planeras för jubileet och dess utförande.
Vill du som företagare/medlem stötta Stjernfors och firandet med ett extra bidrag? 


Anläggningssponsor
 • Ta kontakt med golfklubben om du vill bli anläggningssponsor. 
 • Sponsring sker med likvida medel eller genom arbete, material, en kombination av båda eller genom annan riktad sponsring för klubbens utveckling och trivselhöjande aktiviteter.*Vid frågor om andra lösningar och andra sätt att sponsra, kontakta via sidan Bli Sponsor