Avgifter 2021

Välkomna till Stjernfors Golfklubb

Ordinarie avgifter 2021  

Kategori Medlemsavgift Spelavgift Totalt
Seniorer 350 2650 3000 
Juniorer 0-12 år 350 0 350
Juniorer 13-17 år 350 150 500
Juniorer 18-21 och studerande 350 650 1000
Greenfee medlem inkl. 4 greenfeebiljetter 350 850 1200
Annan klubb tillhörande SGF 350 1150 1500
Annan klubb ej tillhörande SGF 350 1850 2200
Återvändande medlem  350 1150 1500
Familj med barn under 18 år 5500
Stödmedlem 500 500
Årsavgiften består av medlemsavgiften och spelavgift. Medlemsavgiften är 350 kr av årsavgiften och resterande del är spelavgift. 
Vid inbetalning av årsavgiften måste GolfID noteras på inbetalningen! 

Friskvård: Om du önskar en faktura/kvitto på spelavgiften för att lämna till arbetsgivare gällande friskvårdsersättning så är du välkommen att kontakta golfklubben. 
Mer information gällande friskvård/golf hittar du på följande länk
Vi är anslutna till Actiway. 

Erbjudande till dig som är återvändande medlem! 
50% rabatt på ordinarie årsavgift. 
Senior 1500 kr Familj 3000 kr (hemma boende junior upp till 18 år) 
Kravet är att du inte vart medlem i klubben under åren 2018-2020. 

Rabatterade priser för Gröna Kortet inkl. medlemskap
1500 kr för senior kurs och medlemskap
2500 kr för familj kurs och medlemskap (barn upp till 18 år)
250 kr för juniorer 0-21 år kurs och medlemskap 
 

greenfee & Pay and play avgift

Alla dagar Senior Junior 
9 hål 200 kr 100 kr
18 hål 300 kr
 
150 kr

Greenfeesamarbete
Seniorer
Greenfeesamarbete
Seniorer
Fullvärdiga medlemmar i följade klubbar betalar enl. nedan. Vardagar!  Stjernfors medlemmar (fullvärdiga) betalar följande greenfee hos besökande klubbar

Stjernfors Golfklubb

BankGiro: 138-1243

Org.nr: 802512-3947
Swish: 123 160 27 88

Ordinarie Greenfee/
Pay and play avgift
Senior Junior
9 hål 200 kr 100 kr
18 hål 300 kr 150 kr