Avgifter 2020

Seniorer 3000kr
Juniorer 0-12 år 0 kr
Juniorer 13-17 år 1000kr
Juniorer 18-21 och studerande 1500kr
Greenfee medlem inkl. 4 greenfeebiljetter 1200kr
Annan klubb tillhörande SGF 1500kr
Annan klubb ej tillhörande SGF 2200kr
Familj med barn under 18 år 6000kr
Medlemsavgiften är 350 kr i varje kategori, övrig del spelavgift.

Friskvård: Om du önskar en faktura/kvitto på spelavgiften för att lämna till arbetsgivare gällande friskvårdsersättning så är du välkommen att kontakta golfklubben. 
Mer information gällande friskvård/golf hittar du på följande länk

greenfee

9 hål 200 kr
18 hål 300 kr
 
Greenfeeöverenskommelser.
(För fullvärdiga medlemmar i följande klubbar)
Kumla Halv greenfee
Lindesberg Halv greenfee
Saxå Halv greenfee
Kårsta Halv greenfee
Nora Halv greenfee
Karlskoga Halv greenfee

pay and play

9 hål200kr
18 hål300 kr

Stjernfors Nya Golfklubb

BankGiro: 138-1243

Org.nr: 802512-3947