Avgifter 2019

Seniorer3000 kr
Juniorer 18-21 år1500 kr
Juniorer & Student1000 kr
Greenfeemedlem1200 kr
Juniorer under 12 år0 kr
Annan klubb tillhörande SGF1500 kr
Annan klubb ej tillhörande SGF2200 kr
Familj med barn under 18 år6000 kr

greenfee

9 hål 150 kr
18 hål 200 kr
 
Greenfeeöverenskommelser.
(För fullvärdiga medlemmar i följande klubbar)
Kumla Halv greenfee
Lindesberg Halv greenfee
Saxå Halv greenfee
Kårsta Halv greenfee
Nora Halv greenfee
Karlskoga Halv greenfee

pay and play

9 hål150 kr
18 hål300 kr

Stjernfors Nya Golfklubb

BankGiro: 138-1243

Org.nr: 802512-3947