Avgifter 2020

From 2020-08-15 
Nu kan du bli medlem i Stjernfors Nya GK för halva priset för resterande del av 2020. Detta gäller ordinarie medlemsavgifter och inte de som redan är rabatterade. 
Fullvärdig senior: 1500 kr 
Junior 18-21 samt studerande: 750 kr
Junior 13-17: 500 kr 
Junior 0-12: 0 kr 

From 1/9 kan du betala in ordinarie årsavgift (3000 för senior) och det ger dig giltigt medlemskap resterande del av 2020 samt HELA 2021. 

Välkomna till Stjernfors Nya GK

Ordinarie avgifter 2020  

Seniorer 3000kr
Juniorer 0-12 år 0 kr
Juniorer 13-17 år 1000kr
Juniorer 18-21 och studerande 1500kr
Greenfee medlem inkl. 4 greenfeebiljetter 1200kr
Annan klubb tillhörande SGF 1500kr
Annan klubb ej tillhörande SGF 2200kr
Familj med barn under 18 år 6000kr
Årsavgiften består av medlemsavgiften och spelavgift. Medlemsavgiften är 350 kr av årsavgiften och resterande del är spelavgift. 

Friskvård: Om du önskar en faktura/kvitto på spelavgiften för att lämna till arbetsgivare gällande friskvårdsersättning så är du välkommen att kontakta golfklubben. 
Mer information gällande friskvård/golf hittar du på följande länk
Vi är anslutna till Actiway. 

Erbjudande till dig som är återvändande medlem! 
50% rabatt på ordinarie årsavgift. 
Senior 1500 kr Familj 3000 kr (hemma boende junior upp till 18 år) 
Kravet är att du inte vart medlem i klubben under åren 2017-2019. 

Rabatterade priser för Gröna Kortet inkl. medlemskap
1500 kr för senior kurs och medlemskap
2500 kr för familj kurs och medlemskap (barn upp till 18 år)
250 kr för juniorer 0-21 år kurs och medlemskap 
Årets första kurs startar 13 maj kl. 18:00 

greenfee & Pay and play avgift

Alla dagar Senior Junior 
9 hål 200 kr 100 kr
18 hål 300 kr
 
150 kr

Greenfeesamarbete
Seniorer
Greenfeesamarbete
Seniorer
Fullvärdiga medlemmar i följade klubbar betalar enl. nedan. Vardagar!  Stjernfors medlemmar (fullvärdiga) betalar följande greenfee hos besökande klubbar
Kumla 150 kr  200 kr
Lindesberg 200 kr  200 kr vardag och efter kl. 14 söndagar
Saxå Halv greenfee Halv greenfee
Nora 20% rabatt 20% rabatt
Karlskoga 200 kr 200 kr 

Stjernfors Nya Golfklubb

BankGiro: 138-1243

Org.nr: 802512-3947
Swish: 123 160 27 88

Ordinarie Greenfee/
Pay and play avgift
Senior Junior
9 hål 200 kr 100 kr
18 hål 300 kr 150 kr