Lokala regler Stjernfors GK 
Golf spelas enligt de gällande upplagorna av: Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken samt följande Lokala Regler.
 
Tillfälliga lokala regler
Tillfälliga lokala regler anslås på anslagstavlan vid golfklubben och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på golfklubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.
 
Markeringar:
Följande markeringar gäller på banan:
·         Vit – Out of bounds Regel 18
·         Gul – Gult pliktområde Regel 17
·         Röd – Rött pliktområde Regel 17
·         Blå – Mark under arbete (MUA) Regel 2, 16
·         Blå-grön – Spelförbudszon Regel 2, 16
 
Out of Bounds, Regel 18:
Markeras av vita pinnar och/eller vita linjer.

Pliktområden, Regel 17:
Det röda pliktområdet till höger på hål 7 och 16 är definierat som "oändligt" pliktområde.
 
Onormala banförhållanden, Regel 16:
Mark under arbete
a. Vitmarkerade områden.
b. Myrstackar.
c. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
d. Skador i bunker förorsakat av kraftigt regn eller bevattningsanläggning.
e. Grus- och sandfyllda dräneringar.
 
Organisk del av banan. Regel 16 är inte tillämplig:
1. Alla gärdesgårdar/stenmurar.
2. Konstgjorda väggar och pålverk i ett pliktområde.
 
Oflyttbart tillverkat föremål:
a. Pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mitt.
b. Träd markerade med stödpinne.
c. Elstängslen på banan är oflyttbara tillverkade föremål och lättnad får tas enligt Regel 16.

Oflyttbara tillverkade föremål nära greener
Oflyttbara tillverkade föremål nära greener: (lättnad utan plikt)
Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.
 
Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:
Boll på den finklippta delen av spelfältet: Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål på den finklippta delen av spelfältet är:
På spellinjen och är:
Inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.
Undantag - Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.
  
När lättnad tas med flagglinjen:
När lättnad tas med flagglinjen blir det ingen ytterligare plikt, om en spelare spelar en boll som droppats i det lättnadsområde som krävs av den regel som gäller för situationen (Regel 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b eller 19.3b), men stannat utanför lättnadsområdet, så länge som bollen, när den spelas, är inom en klubblängd från där den först träffade marken då den droppades.
Detta undantag från plikt gäller även om bollen spelas från en punkt närmare hålet än referenspunkten (men inte om den spelas från en punkt närmare hålet än läget för den ursprungliga bollen eller den bedömda punkt där bollen senast skar pliktområdets gräns).
Denna lokala regel förändrar inte proceduren för att ta lättnad med flagglinjen enligt en regel som gäller för situationen. Detta betyder att referenspunkten och lättnadsområdet inte förändras av denna lokala regel och att Regel 14.3c(2) kan tillämpas av en spelare som droppar en boll på ett riktigt sätt och den stannar utanför pliktområdet, vare sig detta händer vid den första eller andra droppningen.”
 
Begränsning av när slag från green måste spelas om enligt Undantag 2 till Regel 11.1b
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
·         spelaren
·         klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
·         ett djur definierat som ett löst naturföremål (t.ex. maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)
räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
Plikt för brott mot Lokal Regel: Slagspel Två slag, Matchspel Förlust av hål
Transportmedel, Regel 4.3:
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av transportmedel, med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
 
Speltempo, Regel 5.6:
En spelare, för vilket det är möjligt att slå ett slag, har från det att spelaren bedöms ha kunnat komma fram till sin boll;
- 60 sek från det att spelaren kommer fram till sin boll och inte haft tid att förbereda sitt slag
- 40 sek om spelaren har haft tid att förbereda sitt slag
Plikt för brott mot den lokala regeln under samma rond:
Första överträdelsen - varning, andra överträdelsen - ett slags plikt, tredje överträdelsen - den allmänna plikten, fjärde överträdelsen – diskvalifikation
 
Avbryta spelet, Regel 5.7:
Omedelbart avbrott/farlig situation – En lång signal med siren.
Normalt avbrott – Tre korta signaler med siren, upprepade gånger.
Återuppta spelet – Två korta signaler med siren, upprepade gånger.
När spelet är avbrutet p.g.a. en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
 
Plikt för brott mot den lokala regeln: Se Regel 5.7b
 
 
Information from 1 juni gäller ordinarie golfregler