Aktuell banstatus

Vi börjar nu förbereda banan inför vintern. Bl.a. är rangen stängd och banan spelas med provisoriska greener och tees. 
För aktuell banstatus se Banan/Banstatus