Sponsorer 2024

Vi riktar ett Stort Tack till våra sponsorer för ert samarbete med golfklubben. Ert bidrag är värdefullt för oss! Vi uppmuntrar våra medlemmar och gäster att gynna våra samarbetspartners. 

 

AnläggninsgS-sponsorer

Bengt och Märit Lindberg
Bergslags El
Bramac AB
Bångbro Återvinning
CC Golf - Calle Carlsson
Klastorp Ekonomi
Kopparbergs Bryggeri
Ktt Värme & VVS
Lingua Konsult AB
Liw Design
Daniel Elvenäs -Lundsängs Gård 
Nyberg Golf & Service
Ove Hedlunds Bygg- och fastighetsservice 
Per Nyberg 
Risåns Måleri och Färgstation
Sabeko AB
Solab Motor & Fritid
Sparbanksstiftelsen Bergslagen
Stjernfors Skafferi
Sven Wicksell
Sören Karlsson
 

Hålsponsorer

Ahlstrom Ställdalen
Bandstål 
Bångbro Återvinning
Kopparbergs Bryggeri
Lindesbergs Gym
Storå Rör AB
Sundet Bed & Breakfast
Sverigedemokraterna Kopparberg
Tyrone Waerner
 

Tävlingssponsorer

Anita Elvenäs
Bandstål 
Bramac
Bergsgården Guldsmedshyttan 
Bergslagens Sparbank
Bramac
Byggbetjänten 
Bångbro Strip Steel
E. Persson Bygg
Gylle Hotell
Holfve Invest AB
Hugo Eriksson Bil 
ICA Supermarket Kopparhallen
ICA Supermarket
Trivselköp 

J. Lindberg Engineering AB
IMH Machinery
JME Music
Kopparbergs Fotklinik
Ligma Group 
Lindesbergs Gym
LMB Bygg AB
Lundsängs Gård Padel & Boende
Lådan 
Löa Service/Vulkcentralen
MAD Advisory
Oa Holfve Invest
Per Nyberg
R.E. bygg & betong
Rogers Traktortjänst 
Rällsviks Gård
Sunny Station G-hyttan
Sven Larsson -Digitalbutikerna
Stjernfors Skafferi
Tinas Fotvård 

Ungdomssponsorer

Anna & Arne Larsson
Anita Elvenäs
Bångbro Herrgård 
Dalviks Kvarn
Familjen Erik Bergsten
Familjen Daniel Johansson
Löa Veterinärpraktik
Socialdemokraterna 
Ställbergs Mekaniska
Ringsvets