Kommittéer

- Bangruppen - Daniel Johansson/Mats Olsson
- Kansligruppen - Vakant
- Juniorkommitté - David Freeland, Jonas Eliasson, Jörgen Dahlström
- HCP-kommitté - Styrelsen, Caroline Elvenäs hcp-ansvarig
- Tävlings- och utbildningskommitté- Anita Karlsson, Janeric Björkman
- Medlems- PR/sponsor kommittén - Oa Holfve 
- Hålvärdar
- För kontakt med någon av dessa grupper ring 070-63 410 48