Kommittéer

- Bangruppen - Daniel Johansson
- Kansligruppen - Cecilia Ekmark
- Juniorkommitté - Jörgen Dahlström
- HCP-kommitté - Styrelsen, Caroline Elvenäs hcp-ansvarig
- Tävlings- och utbildningskommitté- Janeric Björkman och Rolf Granberg
- Medlems- PR/sponsor kommittén - Oa Holfve 
- Hålvärdar
- För kontakt med någon av dessa grupper ring 070-63 410 48