Greenfee

Stjernfors Nya Gk har greenfeeöverenskommelser med följande klubbar.
 

Greenfeeöverenskommelser.
(För fullvärdiga medlemmar i följande klubbar)
Kumla Halv greenfee
Lindesberg Halv greenfee
Saxå Halv greenfee
Kårsta Halv greenfee
Karlskoga
Nora
Svanskogen
Halv greenfee
Halv greenfee
Halv greenfee