GRÖNA KORTET KURS

Nybörjar och Grönakortet kurser genomförs kontinuerligt under säsongen. 
När en ny kurs är planerad publiceras tider och dagar här. 

Ledare Rolf Granberg och Janeric Björkman