styrelsen

Styrelse 2021
Daniel Johansson Ordförande
Oa Holfve Vice ordförande
Gertrud Axelsson Ekonomiansvarig
Caroline Elvenäs Sekreterare
Junioransvarig och hcp-ansvarig 
Annika Papmehl Dufay Jämnställdhetsansvarig
Joakim Anagrius Ledamot
Erik Bergsten Ledamot
Janeric Björkman Suppleant
Kenneth Vikström Suppleant
Anita Elvenäs Adjungerad kanslist