styrelsen

Styrelse 2020
Anita Elvenäs Ordförande
Oa Holfve Vice ordförande
Gertrud Axelsson Ekonomiansvarig
Joakim Anagrius Sekreterare
Annika Papmehl Dufay Jämnställhetsansvarig
Caroline Elvenäs Junioransvarig och
hcp-ansvarig
Johan Vikström Medlemsansvarig
Kenneth Vikström Suppleant
Nicklas Eriksson Suppleant