Personal under säsongen 2021

Kanslist: Anita avslutar sin anställning som kanslist 31 augusti och vi tackar henne för den här tiden. Anita kommer fortsätta jobba lite ideellt för klubben. 
Banpersonal Peter Arvidsson
Tord Vesterdahl 


Ideell arbetskraft "Bangruppen" 
Arne Eklund 
Hans Palmér
Bengt Papmehl- Dufay
Sören Karlsson
Janeric Björkman
Erik Bergsten
Olle Jansson