Arbetsgrupper

- Bankommittén - Arne Eklund
- Klubbhuskommittén- Annika Papmehl-Dufay
- Juniorkommitté - Caroline Elvenäs
- Tävlings- och utbildningskommitté- Janeric Björkman och Rolf Granberg
- Medlems- PR/sponsor kommittén - Oa Holfve och Johan Vikström
- Hålvärdar
- För kontakt med någon av dessa grupper ring 070-63 410 48