BANSTATUS Säsongen 2020

Banan har under hela säsongen varit i ett mycket bra skick utifrån våra något begränsade resurser! 

Banan är nu förberedd för vintern. Riktar ett Stort tack till vår duktiga banpersonal både anställda och ideellt arbetande! Ni har skött banan på ett föredömligt och mycket bra sätt. TACK! 

Uppdatering 2020-11-20
Rangen är stängd och banan kan fina dagar spelas på provisoriska greener och tees. 
Det är ABSOLUT förbjudet att beträda greener vid frost. 


Inför golfsäsongen 2020 beviljades vi ett bidrag från Sparbanksstiftelsen för att ha möjlighet att komplettera bollautomaten med en bolltvätt. Vi riktar ett stort Tack till Sparbanksstiftelsen. 

Välkomna!
 

PDF-fil med ett bildspel från 2019-2020

Här nedanför ser ni en pdf-fil med lite bilder från främst 2019 gentemot 2020. Det är en otroligt skillnad. Vilket arbete som genomförts på golfklubben under säsongen. 

Bilder från banan september 2020

loading...

Bilder från banan 14 maj

Bilder från banan 5 maj