Skador, MUA

GreEn

 Alla våra ordinarie greener är nu öppna för spel.  Greenerna är nu stängda för året Men vintergreenerna är öppna

Fairways

Fairways klipps nu regelbundet. Bunkrarna är klara. Ruffarna är klippta