Vårårsmöte OBS ny plats och tid

Viktigt!
Styrelsen har beslutat att flytta
Vårårsmötet från tingshuset till Stjernfors golfbanan. 
OBS! Tid: söndag 22 mars kl. 11.00
Här kan vi hålla mötet ute i det fria och med lagom avstånd mellan alla mötesdeltagare.
Ni har fått kallelse och dagordning samt verksamhetsberättelse .
Övriga handlingar kommer att finnas på plats.
Kläd på er för det skall bli vackert väder, men något kyligt.
Ta med kaffetermos och njut av att vara på banan! Hälsningar Styrelsen